PELAJARAN 22: ADAB BERPIDATO

1
Maksud pidato
pidato ialah ucapan yang disampaikan oleh seseorang di khalayak ramai.

2
Format pidato.

1. muqaddimah
- dimulakan dengan ucapan salam
- diikuti dengan memuji Allah dan berselawat kepada nabi
- seterusnya memberi penghormatan kepada orang tertentu (menyebut nama atau jawatan)

2. isi
- terdiri daripada idea utama dan idea sampingan
- idea disusun dengan baik dan disokong dengan data dan contoh

3. penutup
- bahagian terakhir pidato.
- membuat kesimpulan dan rumusan
- diakhiri dengan ucapan terima kasih dan ucapan salam.

3
Adab berpidato4
Ciri-ciri pidato5
Cara menjadi pemidato yang baik

Pengetahuan
pemidato mestilah berpengetahuan luas tentang isi ucapan terutamanya yang berkaitan dengan idea-idea utama yang diucapkan.

Kemahiran berpidato
pemidato yang baik mampu mengawal dan menarik perhatian pendengar kepada ucapannya.
(kemahiran sebegini boleh diperolehi melalui latihan dan pengalaman)

Keyakinan
keyakinan terhadap diri sendiri dan isi ucapan berkait rapat dengan persediaan dan pengetahuan yang luas

Peribadi yang baik
-termasuk cara berpakaian, berjalan dan bergaul dalam majlis.


6
Kesan pidato yang baik7
Akibat tidak beradab semasa berpidato
1. Tidak memberikan sebarang kesan positif
2. Menjatuhkan maruah seseorang
3. Masyarakat berpecah belah dan bersengketa