PELAJARAN 21: ADAB TERHADAP IBU BAPA


KONSEP

 • Islam mendidik umatnya supaya berkasih sayang. Kasih sayang merupakan tonggak kepada ketenangan hidup dalam keluarga.
 • Ibu bapa ialah merupakan orang yang paling rapat dengan anak anak dan merekalah yang bertanggungjawab mencari nafkah dan mendidik anak dari kecil sehingga dewasa.

SEBAB WAJIB BERBAKTI KEPADA IBU BAPA

Setiap anak wajib berbakti kepada ibu bapa.

Segala jasa dan pengorbanan yang mereka curahkan sejak kita dilahirkan sangat besar dan tidak ternilai.

Kita bukan sahaja dituntut berbakti kepada ibu bapa kandung yang beragama islam, tetapi kita juga wajib berbakti kepada ibu bapa yang berlainan agamaibu bapa angkatibu bapa tiri dan ibu bapa mertua.


3
TANGGUNGJAWAB ANAK TERHADAP IBU BAPA

4
ADAB TERHADAP IBU BAPA

Antara adab terhadap ibu bapa ialah percakapan dan pergaulan.


5
CARA BERBAKTI KEPADA IBU BAPA

(i) semasa hidup

 • Memberi layanan yang baik kepada mereka
 • Mendoakan kesejahteraan mereka
 • Memberikan nafkah kepada mereka
 • Selalu menziarahi mereka sekiranya tinggal berasingan
 • Menjaga mereka semasa tua dan sakit

(ii) setelah meninggal dunia

 • Mendoakan keampunan untuk mereka
 • Membayar hutang mereka (sekiranya ada)
 • Melaksanakan wasiat mereka
 • Menghormati sahabat sahabat mereka

6
KESAN BAIK BERBAKTI KEPADA IBU BAPA

7
AKIBAT DERHAKA KEPADA IBU BAPA