PELAJARAN 20: 2. ADAB MENJALANKAN TUGAS

1
KONSEP BEKERJA

Bekerja ialah tuntutan dan tanggungjawab manusia di muka bumi. Setiap orang wajib melaksanakan tugas mengikut keupayaan dan keperluan yang dianugerahkan oleh Allah SWT.

2
ADAB-ADAB KETIKA MENJALANKAN TUGAS 


3
SIKAP NEGATIF SEMASA BERTUGAS

- Menyiapkan tugas tidak mengikut masa yang telah ditetapkan
- Mementingkan diri sendiri dan tidak bertimbang rasa
- Tidak bekerjasama dengan rakan setugas
- Malas berusaha dan mencuri tulang
- Bekerja hanya untuk mendapat pujian dan sanjungan

4
CIRI CIRI PETUGAS YANG BAIK


 5
 KELEBIHAN MENGAMALKAN ADAB-ADAB BERTUGAS


6
AKIBAT TIDAK BERTANGGUNGJAWAB SEMASA BERTUGAS

- Kerja yang diamanahkan tidak dilakukan dengan sempurna
- Tidak dapat mencapai matlamat dengan sempurna
- Hasil pengeluaran atau dapatan tidak berkualiti
- Hilang kepercayaan orang lain terhadap organisasi
- Membantut dan menghalang kemajuan sesebuah negara